برچسب: ست دانشجویی

student

۰۳

بهمن۱۳۹۸
دانشجوها، معمولاً چند روز در هفته را در دانشگاه همراه با دیگر دوستان و هم کلاسی های خود می گذرانند. آنها در کنار درس به استایل دانشجویی خود نیز توجه می کنند، چراکه به تدریج دانشگاه برای آنها به یک مکان مهم تبدیل می شود.
۳ بهمن, ۱۳۹۸admin0064